BIURO NADZORU FINANSOWEGO I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

BARBARA SZMYD
KIEROWNIK BIURA
ul. Staszica 2
e-mail: szmyd.barbara@um.krosno.pl
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 34

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzeniem kontroli finansowej w urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • analizą działalności finansowej urzędu,
 • opracowywaniem opinii i analiz na temat działalności finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,
 • nadzorem właścicielskim nad spółkami w których miasto posiada udziały,
 • współpracą z wydziałami urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • współpraca z wydziałami urzędu w zakresie kontroli podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu miasta.

MARIUSZ GAZDA
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 35

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzeniem kontroli finansowej w urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • współpracą z wydziałami urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • współpraca z wydziałami urzędu w zakresie kontroli podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu miasta.

KRZYSZTOF CZAJA
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 35

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzeniem kontroli finansowej w urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • współpracą z wydziałami urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • współpraca z wydziałami urzędu w zakresie kontroli podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu miasta.

MATEUSZ GAC
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 35

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie kontroli finansowej w urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • współpracą z wydziałami urzędu w zakresie analiz kontrolingowych,
 • wykonywanie nadzoru właścicielskiego w zakresie związanym z oceną kondycji finansowej spółek, w których miasto Krosno posiada udziały.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie