Zarząd Młodzieżowej Rady Miasta Krosna kadencji 2020 - 2022

Joanna Frączek - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Krosna
Jagoda Pękalska - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Krosna
Martyna Zajdel - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Krosna
Jakub Buczek - Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Krosna 

 

Osobowy skład Młodzieżowej Rady Miasta Krosna VII kadencji 2020 - 2022

 1. Jagoda Pękalska - I LO
 2. Katarzyna Steliga - I LO
 3. Pola Trznadel - II LO
 4. Antonina Kaszuba - II LO
 5. Joanna Frączek - KLO
 6. Kamil Drybała - KLO
 7. Karolina Zubik - ZSP 1
 8. Dominika Niedziela - ZSP 1
 9. Andżelika Patla - ZSP 2
 10. Magdalena Majcher - ZSP 2
 11. Danuta Masłyk - ZSM
 12. Mateusz Inglot - ZSM
 13. Amelia Wolanin - ZSNG
 14. Jakub Buczek - ZSNG
 15. Martyna Zajdel - ZSEiO
 16. Adam Szymański - ZSEiO
 17. Julia Cwynar  - ZSAiB
 18. Emilia Bożek - ZSAiB
 19. Sabina Filus - ZSKU
 20. Filip Kusy - ZSKU
 21. Róża Kasprzycka - LP
 22. Weronika Czernicka - LP
 23. Enia Pacuta - ZSM
 24. Kacper Sajdak - ZSM

 

Młodzieżowa Rada Miasta Krosna została powołana Uchwałą Rady Miasta Krosna 31.01.2005 roku.

Rada Młodzieży składa się z przedstawicieli uczniów wszystkich krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i ma decydować o sprawach młodzieży w Krośnie. Podobnie jak „starzy” radni, „młodzi” zasiadają w sali obrad przy ul. Staszica 2.

Młodzieżowa Rada Miasta Krosna, w sposób nieformalny istniała od 2004 roku, na zasadzie „kto jest chętny”. Opiekunem i koordynatorem Rady do roku 2007, był Sebastian Wójcik z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna. Pierwsza, nieformalna Rada Młodzieży przygotowała następcom statut i fundament do działania. Pierwsi radni m.in. pomagali w organizacji zawodów balonowych, zbierali pieniądze na wakacyjny wypoczynek dzieci, poruszyli też sprawę budowy skate parku w Krośnie.  W myśl przyjętego statutu, Młodzieżowa Rada jest reprezentacją 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krosna (w każdej szkole może być wybranych dwoje radnych). Jest ona organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym. Celem działania Rady jest m.in. reprezentowanie interesów młodzieży wobec samorządu, promocja kultury młodzieżowej, integracja młodzieży.

Rada nie ma charakteru uchwałodawczego, może jedynie inicjować pewne działania, opiniować niektóre projekty uchwał „właściwej” Rady Miasta, organizować szkolenia czy imprezy kulturalne.

Na czele Rady stoi przewodniczący. Organem wykonawczym Rady jest jej Zarząd, który składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. Rada ma się zbierać nie rzadziej niż raz na 2 miesiące (z wyjątkiem wakacji).

W październiku 2012 roku wybrana została Młodzieżowa Rada Miasta Krosna VI kadencji na lata 2012 – 2014.

W 2011 roku, nastąpiła zmiana Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Krosna. W latach 2007 - 2011 był nim Daniel Bieszczad z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, który koordynował prace Młodzieżowej Rady Miasta Krosna  III, IV i V kadencji.

Od 2011 roku Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Krosna jest Jarosław Grześków z Wydziału Edukacji tel. 13 474 33 29 e-mail: grzeskow.jaroslaw@um.krosno.pl

Bezpośredni kontakt z Młodzieżową Radą Miasta Krosna: mrmkkrosno@gmail.com.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie