Gmina Miasto Krosno przystąpiła kolejny raz do realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W bieżącym roku Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą:

  1. Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Mirandoli Pika 3 (100 miejsc – 96 000 zł, słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy);
  2. Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 15 (25 miejsc – 24 000 zł, słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące);
  3. Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 4 (47 miejsc – 45 120 zł, słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 172 miejsca opieki”.
Wartość dofinansowania wynosi 165 120 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 1 855 332 zł
Pozyskane środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki żłobkowej, w szczególności opłata dostawy mediów, czynszu, wynagrodzeń.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie