Miasto Krosno przystąpiło do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Został on przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Założenia te wpisują się w prowadzoną przez Miasto politykę energetyczną i ekologiczną. Jest to kolejna szansa na zmianę sposobu ogrzewania dla właścicieli nieruchomości.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Uwaga – nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych (nieoddany do użytkowania) oraz takich, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego.

Zakres wsparcia
Dofinansowanie obejmuje:

 • źródła ciepła – wymiana, zakup i montaż,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację projektową i audyt energetyczny.

W przypadku programu „Czyste Powietrze” skala planowanej modernizacji ma wpływ na wysokość udzielonego dofinansowania. Więcej środków na realizację otrzymają te osoby, które w swoich domach zdecydują się na zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Do kiedy możesz starać się o dofinansowanie?

Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30.06.2027 r. Inwestycja musi się zakończyć do 30.06.2029 r.

O jakie dofinansowanie możesz się starać?

POZIOM PODSTAWOWY
Uprawnieni - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj

POZIOM PODWYŻSZONY
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz w jakiej wysokości może ona być udzielona, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj

POZIOM NAJWYŻSZY
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 900 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

PAMIĘTAJ! Aby otrzymać podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania musisz uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie – szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Jak złożyć wniosek?
Chcąc uzyskać dofinansowanie możesz złożyć wniosek:

 • elektronicznie – za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW przy użyciu swojego maila lub za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem Profilu zaufanego,
 • papierowo - do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla mieszkańców Krosna będzie to oddział znajdujący się w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9 (Wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta).

Przy wypełnianiu wniosku możesz również skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Krosna. W urzędzie funkcjonuje również Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro).

Godziny funkcjonowania punktu:
poniedziałek: 7:30 - 16:30
wtorek: 7:30 - 13:30
środa: 7:30 - 12:30
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne

Kontakt z Punktem: mailowo pod adresem: czystepowietrze@um.krosno.pl lub telefonicznie pod numerem 785 464 944.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie