Miasto Krosno przystąpiło kolejny raz do realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W bieżącym roku miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą:

  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Mirandoli Pika 3 (100 miejsc – 96 000 zł, słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy);
  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 15 (25 miejsc – 24 000 zł, słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące);
  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 4 (47 miejsc – 45 120 zł, słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 172 miejsca opieki”.
Wartość dofinansowania wynosi: 165 120 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 1 855 332 zł
Pozyskane środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki żłobkowej, w szczególności opłata dostawy mediów, czynszu, wynagrodzeń.
Plakat Maluch +.png [100.69 KB]

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa projektu:

  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Mirandoli Pika 3 (100 miejsc – 108 000,00 zł, słownie złotych: sto osiem tysięcy);\
  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 15 (25 miejsc – 27 000,00 zł, słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy);
  • Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 4 (47 miejsc – 50 760,00 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt);
    - łącznie 3 instytucje z 172 miejscami opieki.


Wartość dofinansowania wynosi: 185 760,00 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 2 510 000,00 zł
Beneficjent: Miasto Krosno
Partnerzy: Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie
Obszar projektowy: społeczny
Realizacja od 17 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miasto Krosno pozyskało dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozyskane środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem 172 miejsc opieki żłobkowej utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+”.

 Plakat - dotacja żłobki.png [101.35 KB]


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie